Yhdistys


GKS Hallitus 2022-2023

Puheenjohtaja

Riitta Koivisto-Korander, HYKS

Varapuheenjohtaja

Ewa Hovi, HYKS

Sihteeri

Minna Sopo, KYS

Rahastonhoitaja 

Henri Leminen, HYKS

Näyttelyvastaava

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Eija Lampela, LKS

Koulutusvastaava

Riikka Niemi, TAYS

Kotisivuvastaava 

Kaisa Kurkijärvi, TYKS

Kongressi -palvelu vastaava

Jaana Männistö, OYS

Kongressi -palvelu vastaava

Jaana Seikkula, KSKS

Historiikki: GKS vuodesta 2000 kehittämässä gynekologista kirurgiaa

Gynekologisen kirurgian seuran (GKS) perustamiskokous pidettiin Tampereella 23.11.2000, jolloin 21 perustusjäsenen läsnäollessa GKS:n perustamiskirja allekirjoitettiin ja yhdistyksen säännöt hyväksyttiin. Suomessa aloitti epävirallisesti jo vuonna 1992 työryhmä, joka keskittyi gynekologiseen endoskooppiseen kirurgiaan. Euroopan ensimmäisessä alan kongressissa ESGEssä (European Society of Gynecological Endoscopy) Clermont-Ferrandissa syyskuussa 1992 osallistuneista suomalaiskollegoista järjestäytyi työryhmä, joka sai nimekseen GEK (Gynekologinen Endoskooppinen Kirurgia). Työryhmä jär- jesti ensimmäisen koulutustilaisuuden jo vuoden 1993 syksyllä, jonka jälkeen nämä GEK-tilaisuudet alkoivat vakiintua vuosittaisiksi koulutustapahtumiksi. Historiikki on kooste erityisesti niistä dokumenteista joita ahkerat yhdistyksen sihteerit ja muut virkailijat ovat taltioineet vuosien varrella.

Kuva gynekologisen kirurgian seuran historiikin kannesta. 2000-2010
Gynekologisen kirurgian seuran historiikki. 2000-2010

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää gynekologisen kirurgian ammatillista, tieteellistä ja opetuksellista tasoa ja tukea tätä toimintaa sekä aatteellisesti että taloudellisesti. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa gynekologisen kirurgian kannalta tärkeiden asioiden valistus- ja kasvatustyötä järjestämällä koulutustilaisuuksia, kouluttamalla jäseniään, suorittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä edistämällä alan harjoittelu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Vuosittaiset GKS-koulutuspäivät

GKS-päivät on Suomalaiseen Lääkäriseuraan Duodecimiin kuuluvan Gynekologisen kirurgian seuran vuosittainen koulutustapahtuma jäsenistöönsä kuuluville lääkäreille ja hoitajille. Koulutusohjelman suunnittelusta vastaa naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreistä koostuva seuran hallitus. GKS-päivät koulutustapahtuma tarjoaa erityisesti alansa lääkäreille monipuolisen mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Kouluttajat työskentelevät kirurgista hoitoa tarjoavissa sairaaloissa ja terveydenhuollon yksiköissä, mikä mahdollistaa myös paikallisten ja valtakunnallisten hoitoketjujen ja hoitosuositusten käsittelemisen koulutuksissa.